Vĩnh Xương được công nhận thành cửa khẩu quốc tế

Ngày 23-2, UBND tỉnh An Giang phối hợp tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia tổ chức lễ công bố cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương – Kaorm Samnor. Cửa khẩu Vĩnh Xương – Kaorm…