Hàn Quốc mở tuyến vận tải container mới đến Việt Nam

Việc Hàn Quốc mở tuyến vận tải container mới đến Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong việc tăng cường hoạt động xuất khẩu song phương. Ngày 24/5/2021, Tổng công ty Cảng biển Incheon thông báo đã bắt đầu khai thác tuyến container mới từ cảng Incheon đến các…

Nguồn nhân lực quyết định khả năng phát triển logistics Việt Nam

Nhân lực sẽ là yếu tố quyết định để giúp doanh nghiệp logistics Việt Nam nhanh chóng đuổi kịp các nước, nâng cao tính cạnh tranh, mở rộng thị trường ở cả trong nước và quốc tế. 1. Vấn đề nguồn nhân lực logistics hiện nay Hiện nay tại Việt Nam có khoảng 3.000 doanh…

Nút thắt hạ tầng và logistics ở Đồng bằng sông Cửu Long

Kim ngạch xuất khẩu của đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) chiếm đến 75 – 80% tổng kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản cả nước. Song hạ tầng giao thông kết nối, logistics còn thiếu quy hoạch đồng bộ đang là những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế toàn vùng. 1. Gánh nặng…

Tổng cục Hải quan ban hành Niên giám thống kê xuất nhập khẩu năm 2020

Ngày 20/4/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1146/QĐ-TCHQ ban hành Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam năm 2020 (bản tóm tắt). Cuốn Niên giám tóm tắt được phổ biến đến các đơn vị trong Ngành, phục vụ cho các yêu cầu tra cứu…