Xuất nhập khẩu 2021: Nhìn từ hậu cần và vận tải quốc tế

Mức tăng trưởng sản lượng vận chuyển bằng container có vẻ “bất thường” và vị trí “đáng nể” của Việt Nam trong chuỗi cung ứng, trên thực tế, lại rất hợp lý nếu như xem xét trong một giai đoạn dài hơn… Số liệu tổng hợp của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) cho…