Các cửa khẩu xuất nhập hàng hóa chính ngạch Việt Nam – Campuchia

Hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia bắt buộc phải thông qua các cửa khẩu quốc gia hoặc quốc tế để được kiểm soát một cách hiệu quả.   Đặc biết, đối với trường hợp xuất nhập khẩu chính ngạch, doanh nghiệp cần chuẩn bị một số giấy tờ thủ tục hải…

Quy trình triển khai cơ chế chứng nhận xuất xứ trong UKVFTA

Ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA). Thông tư này nêu rõ cách triển khai cơ chế chứng nhận xuất xứ…

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2021

Quy định mới về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet; điều kiện hoạt động của trung tâm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm; tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng thông tin bảo hiểm của mình… là những chính sách mới có hiệu lực từ…