Khắc phục rủi ro vỡ hàng trong vận chuyển đường bộ

Một trong những rủi ro thường gặp trong quá trình vận chuyển hàng hóa là vỡ hàng, hư hỏng hàng hóa. Phương thức vận tải đường bộ có ưu thế trong vận chuyển các quãng đường ngắn, tuy nhiên do chịu ảnh hưởng từ nhiều tác động ngoại cảnh như: cầu đường, tình trạng xe…