Đội xe Mekong Logistics được cấp mã ưu tiên vận chuyển mùa dịch covid-19

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, Mekong Logistics đã đăng ký thành công giấy ưu tiên cho đội xe tải. Vừa qua, Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 7030/SGTVT-KT ngày 08 tháng 7 năm 2021 về việc hướng dẫn công…