Khắc phục rủi ro vỡ hàng trong vận chuyển đường bộ

Một trong những rủi ro thường gặp trong quá trình vận chuyển hàng hóa là vỡ hàng, hư hỏng hàng hóa. Phương thức vận tải đường bộ có ưu thế trong vận chuyển các quãng đường ngắn, tuy nhiên do chịu ảnh hưởng từ nhiều tác động ngoại cảnh như: cầu đường, tình trạng xe…

Thương hiệu gạo Việt Nam được khẳng định tại các thị trường khó tính

Từ đầu năm mới 2021 lô hàng xuất khẩu gạo của Việt Nam đi Malaysia và Singapore với 1.600 tấn được bán với giá cao. Điều này chứng tỏ gạo Việt Nam đã khẳng định được chất lượng, thương hiệu ở các thị trường xuất khẩu. Gạo Việt gia tăng về giá trị trong thời…